PICS

GDJE ?

Županija je od FESBa kao partnera u projektu dobila na višegodišnje korištenje prostor bivšeg MIC (Microsoft Innovation Center), sada PICS@FESB, na FESB-u (koji je opremljen uredskim prostorom, dvjema učionicama, sanitarnim čvorom i prostorom za okupljanje studenata i mladih poduzetnika, odn. djelovanje predinkubatora).

Prostor je opremljen sa svom neophodnom infrastrukturom: klima, računalna mreža, namještaj...

ŠTO ?

  • StudentCoworking
  • Software Developer Training Center
  • Predinkubator

Studenti koji se učlane u Student Coworking će svakodnevno tijekom dana imati na raspolaganju prostor s ugodnim i kreativnim okruženjem gdje mogu razvijati svoje IT ideje ili projekte, dijeliti iskustvo, razvijati studentske IT zadatke, ugodno se družiti ili samo surfati.

Članstvo je besplatno, a studentima omogućuje slobodan ulaz u prostorije Student Coworkinga, korištenje raspoložive opreme i osvježenje iz caffe aparata.

Imati će razne pogodnosti članstva, poput sudjelovanja u raznim stručnim edukacijama, prisustva predavanjima stručnjaka s najnovijom temama iz svjeta IT tehnologije, upoznavanju s djelatnicima i vlasnicima loklanih IT tvrtki, ali i aktivnom sudjelovanju u raznim stručnim aktivnostima koje će se organizirati u prostoru.

 

ZAŠTO ?

ICT startup-i nastaju kao rezultat ideje ne samo tek završenih studenata već i onih koji studiraju (na svim razinama) a ponekad i onih sa srednjom stručnom spremom.

Dobra ideja, uz adekvatnu stručnu pomoć i relativno malu financijsku potporu rezultira proizvodom visoke dodane vrijednosti. 

KOLIKO JE TO REALNO ?

Primjer studentskog poduzetništva, odn. poduzetničkih ideja za vrijeme studiranja:

PROBLEMI ?

Brojni studenti s različitih studije i godina studiranja imaju ideje, odnosno viziju proizvode ili usluge, ali ne znaju kako realizirati ne jednostavan put od ideje do uspješnog proizvode.

Nedostaje jedna sustavna potpora tako da oni često lutaju, prikupljaju na svoju ruku informacije od svojih kolega studenata, kolega koji rade u tvrtkama, asistenata, profesora ili nekih menadžera. Troši se mnogo vremena, energije i kao posljedica ne čestog lutanja mnogi odustanu.

CILJ PREDINKUBATORA

Cilj ovog projekta je osigurati sustavnu potporu pojedincima kako bi se izbjeglo nepotrebno lutanje, te da bi zainteresirani u što kraćem vremenu

  • dobio relevantnu procjenu kvalitete ideje,
  • tržišni potencijal ideje, 
  • proveo kvalitetnu pripremu projekta i
  • osigurao inicijalno financiranje.

KAKO ?

Ovaj prostor idealan je za pred-inkubacijsku fazu u kojoj bi se studenti mogli obratiti s idejom, koju bi onda stručna služba Predinkubatora procijenila te pomogla u izradi potrebne dokumentacije projekta.

Osim ovakvog vida potpore, u ovom prostoru organizirale bi se radionice, okupljanja i slični događaji koji bi dodatno poticali inovacijske aktivnosti studenata (ne samo studenata FESB-a nego i drugih sastavnica Sveučilišta u Splitu).

 

DETALJNIJE

Koraci u obradi ideje su sljedeći:

*   Predlagatelj svoju ideju predstavlja administratoru koji ga upućuje da ispuni određene formulare kojim bi se grubo precizirala ideja (tehnološki, tržišno i financijski). Po potrebi se može konzultirati nekog eksperta.
** Materijale zaprima Voditelj koji imenuje stručno povjerenstvo (FESB, EFST, PMF, tvrtke, SDŽ).

***Ideju s pripadajućim materijalima predlagatelj prezentira stručnom povjerenstvu koje prijedlog može: prihvatiti, odbiti ili poslati na doradu.

Za prihvaćeni projekt imenuje se mentor projekta.
Mentor s predlagateljem projekta razrađuje projekt, angažira konzultante i potrebne resurse.
Razrađen projekt s poslovnim planom, miljokazima i ostalim pokazateljima te dokumentacijom prosljeđuje se povjerenstvu koje donosi odluku:

-Prihvatiti projekt i proslijediti ga u inkubator/stratup
-Odbiti ga (nije realan, nema sredstava za financiranje, i sl.)
-Poslati na doradu.

Oni projekti koji bi prošli ovu evaluacijsku, te bili procijenjeni kao potencijalno uspješni projekti, temeljem izrađene dokumentacije dobili bi na raspolaganju prostor za inkubacijsku/startup fazu u ulici Ruđera Boškovića (bivši Varteks) u kojem će Splitsko-dalmatinska županija urediti prostor za ovu namjenu.

Također, Splitsko-dalmatinska županija može osim prostora i dodatno financirati početnu fazu projekta, ukoliko je to specificirano projektnim planom i postoje raspoloživa sredstva. Radi se o ICT projektima koji načelno ne zahtijevaju veliko financiranje.

Inkubator uzima udio u proizvodu kojim bi se trebao nakon određenog vremena trebao samofinancirati.

Dokumenti

Posljednje